24-04-14: Vi står upp för civilsamhället

Följande uttalande antogs på Socialdemokraterna i Västerbottens distriktskongress den 14 april 2024.

Socialdemokraterna i Västerbotten ser allvarligt på regeringens omlagda biståndspolitik som innebär ett hårt slag mot det svenska civilsamhället. I sin budget för 2024 minskar regeringen stödet till studieförbunden med 250 miljoner kronor nästa år, 350 miljoner året därpå, och ytterligare 500 miljoner därefter. Beslutet fattades utan en konsekvensanalys av hur nedskärningarna skulle slå mot det svenska civilsamhället och möjligheterna att bedriva folkbildning i Sverige.

Enligt en rapport från tankesmedjan Tiden som undersökt konsekvenserna konstateras att regeringens genomförda och aviserade försämringar av statsbidragen till studieförbunden kommer att få långtgående negativa effekter för den svenska folkbildningen. Enligt rapporten innebär beslutet att åtta av nio studieförbund kommer att få svårare att bedriva verksamhet på mindre orter, sju av nio studieförbund säger att statens nedskärningar inom folkbildning kommer att få negativa konsekvenser för verksamhet riktad mot särskilt utsatta grupper och fem av nio studieförbund uppger att nedskärningarna kommer innebära nya och/eller höjda avgifter för folkbildningsverksamheten.

SD-regeringens nedskärningar är ett hårt angrepp mot de samlade svenska folkrörelserna. Det är fortfarande inte helt klart, eller offentliggjort, hur de nya statsbidragen till det samlade folkrörelsesverige kommer att se ut, men av vad berörda organisationer fått förstå kommer de behöva arbeta mer uppsökande än tidigare. Detta tar sig bland annat uttryck i förhöjda krav på egen insamling, där insatsen förslår öka till upp mot 20%. Något som riskerar att få allvarliga konsekvenser för civilsamhällesorganisationers och Sidas arbete.

Sverige har en lång och stolt tradition av folkrörelser och folkbildning. I ett demokratiskt samhälle är folkbildningen en grundläggande och värdefull komponent, särskilt i en tid där kunskapsspridning, möten och dialog mellan medborgare blir allt viktigare. Dessa drastiska besparingar inom folkbildningen är en politisk attack på svenska folkrörelsen från den samlade konservativa högern, påhejad av SD. Vi socialdemokrater kommer stå upp emot dessa vansinniga förslag från högern och ta politisk strid för civilsamhället och folkrörelserna.