2023-05-30: Internationellt ledarprogram för att stärka demokratin

I veckan besöker förtroendevalda från hela världen kommuner och regioner inom ramen för SKR:s internationella ledarprogram. Under onsdagen och torsdagen får Västerbotten besök av deltagare från Ukraina och Bosnien-Herzegovina som också deltar på Mötesplats Lycksele.

– Det känns stort att få internationellt besök. Det är en god möjlighet att både utbyta idéer om hur vi jobbar i våra olika länder och få visa upp Lycksele och Region Västerbotten, säger Anna-Lena Danielsson, regionråd i Region Västerbotten och mentor till två av deltagarna.

Women´s Political Leadership är ett internationellt ledarprogram som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anordnar i samarbete med Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Totalt är det 21 förtroendevalda från Bosnien-Herzegovina, Kamerun, Filippinerna, Malawi, Namibia, Sydafrika, Uganda, Ukraina och Zambia som i veckan besöker kommuner och regioner för utbildning och olika besök.

– Det känns väldigt angeläget för SKR att vara med och anordna den här typen av ledarprogram som stärker förtroendevalda i sitt uppdrag och bidrar till att stärka den lokala demokratin. Även om förutsättningarna ser helt olika ut mellan länderna finns det alltid gemensamma frågeställningar när det kommer till beslut som rör medborgarna i kommunen eller regionen – såsom skola, sjukvård eller samhällsplanering, säger Anders Henriksson, ordförande SKR. 

Efter inledande dagar på SKR i Stockholm följer deltagarna med sina mentorer ut till respektive kommun eller region under två dagar, den 30 maj-1 juni. Där ingår verksamhetsbesök samt erfarenhetsutbyte om uppdraget som politisk ledare.

Fakta:

Det är nionde gången som programmet anordnas med SKR som samarbetspart och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) som ansvarig. De internationella politikerna har varsin mentor i form av en svensk ledande politiker. Ledarprogrammet är 12 månader långt. I programmet ingår bland annat förändringsledning, strategisk planering, politiska processer och Agenda 2030. Deltagarna är i Sverige mellan den 22 maj och den 2 juni för utbildning och olika besök.

 

Senast uppdaterad: 30 maj 2023.