Förtroendevalda i Region Västerbotten 2023-2026

Här är Socialdemokraternas förtroendevalda i regionen under mandatperioden 2023-2026

Regionråd

Peter Olofsson, Obbola
Regionstyrelsens ordförande samt gruppledare

Anna-Lena Danielsson, Lycksele
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Rickard Carstedt, Skellefteå
Ordförande Regionala utvecklingsnämnden

Gruppledare i regionens beredningar

Håkan Nilsson, Skelleftehamn
Ordförande Beredningen för kompetensförsörjning

Magnus Eriksson, Norsjö
2:e vice ordförande Demokratiberedningen

Urban Lindström, Åsele
Ordförande Folkhälsoberedningen

Kenneth Andersson, Skellefteå
Ordförande Beredningen för funktionshinder och samverkan

Susanne Dufvenberg, Bureå
2:e vice ordförande Beredningen för primärvård och tandvård

Nina Björby, Umeå
Ordförande Kulturberedningen

Regionfullmäktiges presidium

Harriet Hedlund, Hörnefors
Ordförande Regionfullmäktige

Janeth Lundberg, Skellefteå
1:e vice ordförande Regionfullmäktige

Alla förtroendevalda i Region Västerbotten kan du se i regionens förtroendemannaregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.