24-04-14: Uttalande om kriget Gaza

Följande uttalande antogs på Socialdemokraterna i Västerbottens distriktskongress den 2 april 2023.

Socialdemokraterna i Västerbotten kräver att den svenska regeringen omgående agerar för att få till en permanent vapenvila i Gaza och mellanöstern.

Den senaste händelseutvecklingen med Irans vedergällningsattack mot Israel den 14/4 riskerar att få stora konsekvenser i regionen. Ett eldupphör är just nu helt avgörande för att Israels nuvarande krigsföring i Gaza inte ska eskalera i ett geopolitiskt storkrig nu när fler länder dras in i våldsamheterna. Det har redan gått för långt, Sverige kan inte vänta en dag till med att kräva och göra allt i sin makt för ett omedelbart vapenstillestånd i hela mellanöstern.

Sverige är ett litet land men internationellt har vi haft ett anseende som en humanitär stormakt. Med den passivitet vi nu ser från Sveriges regering kommer det anseendet snabbt på skam. När Gazas befolkning behövde det som mest, drog man in biståndet till UNRWA - den enda organisation som effektivt kan bistå med mat, medicin och sanitär utrustning i Gaza. När Norge står upp för humanitär rätt, tiger den SD-ledda regeringen stilla. När chansen ges att vara en röst för mänskliga rättigheter, väljer regeringen att inte använda den.

Israels invasion av Gaza, som syftade till att utplåna Hamas, har raderat ut det mesta av infrastrukturen som tidigare fanns. Sjukhus har varit militära måltavlor, liksom skolor och bostäder. Gazas befolkning svälter trots att hjälpkonvojer står parkerade bara kilometer ifrån de behövande - Israel släpper inte igenom dem. Brutaliteten i angreppen mot Gazas befolkning drabbar främst den civila befolkningen i Gaza och företrädare för olika FN-organ varnar för att det som sker nu är ett folkmord. Ett folkmord som International Court of Justice (ICJ )har beslutat att Israel måste vidta alla åtgärder för att förhindra.

FN:s säkerhetsråd kräver vapenvila och att människorna i Gaza snabbt ska få förnödenheter och sjukvård. Sverige borde ställa sig bakom säkerhetsrådets krav, öka Sidas finansiering för att stärka civilsamhället i Gaza och övriga Palestina, samt fördöma Israels angrepp på civilbefolkningen i Gaza. Sverige ska dessutom verka för att de som misstänks för folkrättsbrott och folkmord ska ställas inför rätta i Internationella brottsmålsdomstolen i Haag.