Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen

Ordförande
Anna-Caren Sätherberg, Åre

Vice ordförande
Katarina Nyberg Finn, Östersund
072-202 53 63

Kassör
Bengt Bergqvist, Strömsund
070-363 38 76

Fackliga ledare
Anna Eriksson, Lit
073-836 76 75

Roger Kristofersson, Strömsund
070-231 86 30

Studie- & utvecklingsledare
Anton Waara, Östersund
070-190 34 56

Ledamöter
Daniel Andersson, Berg
Richard Nilsson, Bräcke
Christer Nordqvist, Härjedalen
Maria Jacobsson, Krokom
Jonas Andersson, Ragunda
Sara Kjellsdotter, Strömsund
Martine Eng, Åre
Fredrik Eriksson, Åre
Jenny Sellsve, Östersund

Verkställande utskottet

Ordinarie ledamöter
Anna-Caren Sätherberg
Katarina Nyberg Finn
Bengt Bergqvist
Martine Eng
Jonas Andersson