Distansarbete och lokalisering

Nya och befintliga statliga arbetstillfällen ska lokaliseras i hela landet, inte bara i storstadsområdena. På samma sätt ska regionen och kommunerna i länet arbeta för att offentliga jobb i högre grad förläggs i hela länet och över våra kommuner.

Med sina 4000 anställda är regionen en mycket viktig aktör i att utveckla hela länets arbetsmarknad.

Jämtlands län är ett län av pendlare. Ett mycket stort antal invånare i länet dagspendlar varje dag till sitt arbete i en annan kommun, främst till Östersunds kommun från dess kranskommuner. Till detta tillkommer alla de personer som pendlar inom sin egen kommun, en pendling som även den i många fall uppgår till åtskilliga mil varje dag. Under pandemin har många invånare, företag och organisationer tvingats att omfamna distansarbete med dess för- och nackdelar. Distansarbete från hemmet och framför allt från gemensamma arbetsplatser är en utveckling som bör uppmuntras. Välfungerande former för distansarbete underlättar vardagen för många och främjar möjligheten att bosätta sig i hela länet.

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

-       Ytterligare lokaliseringar av statliga arbetstillfällen till hela länet

-       Att regionala arbetstillfällen i högre grad lokaliseras utanför Östersund

-       Att utveckla former för distansarbete för att möjliggöra för fler medarbetare i region och kommun att arbeta hemifrån eller från gemensamma arbetsplatser närmare hemmet