Schyssta jobb

Alla som kan arbeta ska arbeta och den som arbetar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. När många arbetar och betalar skatt skapas förutsättningarna för en god välfärd i länet.

Alla har ett ansvar att anstränga sig för att få ett arbete. Men alla jobb är inte bra jobb. Allt fler nya arbetstillfällen, inte minst för nyanlända och unga, innebär osäkra anställningar eller arbeten som man inte kan försörja sig på. Det är alltid oacceptabelt när arbeten är farliga för den fysiska och psykiska hälsan, vare sig på grund av arbetets innehåll eller villkoren!

Kommunerna och regionen är några av de absolut största arbetsgivarna i länet. Där har förtroendevalde politiker som arbetsgivarrepresentanter ett stort ansvar för arbetsvillkor såsom arbetstider, scheman, löner och arbetsklimat. Välfärdssektorn måste bli bättre arbetsgivare för att klara sitt uppdrag även i framtiden. Genom en aktiv dialog med fackförbunden kan verksamheter utvecklas och villkor förbättras. Fackliga handslag mellan politik och fack ska användas för att främja det goda arbetslivet.

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

-       Fler schyssta jobb i Jämtlands län

-       Att förbättra arbetsvillkoren inom välfärden

-       Att göra fackliga handslag med fackförbund på lokal och regional nivå

-       Att minska allmän visstidsanställning