NYHET

Uttalanden från Distriktskongressen 2023

Distriktskongressen 2023 antog två uttalanden - Krisen kräver ett politiskt svar; samt Ett Sverige fritt från prostitition och människohandel

KRISEN KRÄVER ETT POLITISKT SVAR

Våren 2023 vacklar svenska hushåll under tyngden av skenande livsmedelspriser, stigande räntor och rekorddyra drivmedel. Under vintern har även norra Sverige haft sydsvenska elpriser under långa perioder men utan kompensation från staten. Hyreshöjningarna är de största på 30 år. Redan ifjol raderade inflationen ut 10 års reallöneökningar. I kommun efter kommun larmar barnomsorgen, skolan, socialtjänsten och civilsamhällets aktörer om att många som levt på marginalen inte längre har möjlighet att försörja sig. Allt fler hushåll kämpar med att sätta mat på bordet och köpa nya gympaskor till sina barn.

De förväntar sig en regering som bedriver en aktiv krispolitik. Men regeringen och Sverigedemokraterna verkar snarare ta inflationen och den ekonomiska krisen som förevändning för att skära ner på välfärden, bryta vallöften och ställa in viktiga framtidsinvesteringar.

Samtidigt som välfärden i våra kommuner och regioner står inför ett ekonomiskt stålbad, väljer regeringen att kraftigt minska statsbidragen. När vården behöver återhämtning efter år av pandemi och personalkris förväntar sig regeringen att det ska åstadkommas med mindre pengar. Samtidigt som många branscher lider akut brist på utbildad arbetskraft, väljer regeringen att dra ner motsvarande 25 000 utbildningsplatser på komvux, yrkesvux, yrkeshögskolan och folkhögskolan. Samtidigt som bostadsbyggandet tvärbromsar avvecklar man investeringsstödet, något som drabbar byggindustrin i Jämtlands län hårt.

Istället väljer man att lägga 13 miljarder kronor på en riktad skattesänkning för höginkomsttagare.

Det råder ingen brist på kloka satsningar och investeringar att göra nu, som utan att spä på inflationen lindrar människors ekonomiska utsatthet och samtidigt bygger samhället starkare.

SOCIALDEMOKRATERNA I JÄMTLANDS LÄN KRÄVER ATT REGERINGEN:

  • Tar ansvar för att finansiera en likvärdig välfärd av hög kvalitet i hela landet, både under den rådande krisen och under åren som kommer. De generella statsbidragen behöver höjas. Sjukvården, skolan och omsorgen kan inte användas som krockkudde för att klara krisen
  • Ger ekonomiskt stöd till de hushåll som har det tuffast, till exempel genom höjt barnbidrag.
  • Tar tillbaka kontrollen över den svenska elmarknaden och inför folkhemsel för att garantera hushållen ett lägre och mer stabilt elpris. Utbetalningen av elstödet för norra Sverige måste ske snarast.
  • Storsatsar på utbildning och en aktiv arbetsmarknadspolitik för att motverka arbetslösheten och säkra såväl välfärdens som näringslivets kompetensförsörjning.
  • Återinför ett investeringsstöd för bostadsbyggande snarast, för att stötta byggindustrin och för att möjliggöra bostadsbyggande i hela landet.

ETT SVERIGE FRITT FRÅN PROSTITUTION OCH MÄNNISKOHANDEL

Prostitution och människohandel är det yttersta uttrycket för mäns våld mot kvinnor och en våldshandling som drabbar miljontals kvinnor, barn och män världen över. Sverige är ett destinationsland för människohandel, både för sexuella ändamål och för arbetsexploatering.

När utbudet ökar trycks sexhandeln och slavhandeln ut till mellanstora och små kommuner. För att motverka detta och att människors liv förstörs måste vi bekämpa människohandeln och stärka samarbetet mellan kommuner och polisen. Exempelvis genom förebyggande arbete såsom undervisning och informationsspridning. Detta är en prioriterad politisk fråga och en viktig del i arbetet för social hållbarhet och jämställdhet.

För oss är det självklart att Sverige ska vara ett land där människor är fria från förtryck och våld och där man har möjlighet att utvecklas som en fri människa utifrån sina egna villkor och drömmar. Vi Socialdemokrater i Norrbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Västerbotten antar därför nu ett gemensamt mål om att våra län ska vara fria från människohandel, prostitution och arbetskraftsexploatering. Tillsammans står vi upp för människovärdet.

Nu tar vi täten i frågan och hoppas resten av landet följer efter.